V naší úklidové firmě nabízíme velké množství úklidových služeb a taky Ochranu fasád v Brně. Mezi ně patří čištění koberců, podlah, mytí oken a výloh a odstraňování plísní a graffiti. Služby realizujeme po celém území České republiky, Slovenska, Rakouska a Německa. Díky tomu, že naše služby poskytujeme ve všech těchto místech, je viditelné, že se dokážeme udržet i na velmi náročném trhu. V tomto článku bychom se chtěli více zaměřit na naše odstraňování graffiti.

Jednoduchá a účinná funkce antigraffiti ochrany fasád v Brně

Bohužel se s tímto druhem vandalismu nedá úplně bojovat, protože vandalů, co se baví sprejovaným a ničením cizího majetku je čím dál více a policie má na starosti mnoho důležitějších věcí. Nejlepším řešením je pořídit si AGO jako prevenci. Pak máme totiž jistotu, že vám nikdo nic nebude moci zničit. Nanášíme ho v několika vrstvách – počet vrstev je závislý na struktuře ošetřovaného povrchu. U hladkých ploch se obvykle nanáší 3 vrstvy, ale u strukturovaných a pórovitých povrchů je nutné nanést 6 až 12 vrstev.

Aplikovat jej lze na všechny druhy ploch včetně plastů. Jediné materiály, které nesnesou AGO, jsou sklo, leštěné kovy a průhledný polykarbonát. Nanášení antigraffiti nátěru je proces, při kterém je zapotřebí mít venkovní klimatické podmínky nad + 10°C. Je proto třeba uvést, že ani vlastní odstranění graffitového nástřiku nelze technologicky provést, pokud venkovní teplota klesne pod tuto hranici. Z dlouholeté zkušeností však víme, že za těchto podmínek také nepřibývá graffitového vandalismu.

Je proto logické, že pokud panují tyto nepříznivé teplotní podmínky, opravdu nelze uskutečnit a odevzdat domluvené zakázky v uvedeném termínu. Chtěli bychom upozornit i hlavně na to, že nikdy není řešením graffiti pouze zamalovat, protože sprejerská barva je příliš silná na to, aby graffiti zcela překryla. Barva navíc po letech vždy ztrácí na sytosti, takže graffiti s postupem času prosvítá čím dál více. Jedinou možností, jak lze graffiti odstranit na sto procent, aniž by bylo třeba jej čistit a popřípadě i zamalovávat, je pořízení si antigraffitového nátěru.

Tento problém řešili i naši poslední klienti, kteří řešili počmáranou fasádu jejich opery. Před námi si na odstraňování pozvali jinou firmu, se kterou nebyli vůbec spokojení. Graffiti jen zesvětlili, a poté jim řekli, že se s tím nedá už ni dělat. A s reklamací nepochodili. A to je samozřejmě neomluvitelné. Po této špatné zkušenosti se obrátili na nás A SERVIS LIPKA. Graffiti nebylo vůbec problematické odstranit, takže nám není úplně jasné, s čím přesně měla předešlá firma problém. Naši zaměstnanci odstranili zbytek barvy z fasády a poté jemňounký obrys přetřeli barvou ve stejném odstínu, jako byl zbytek budovy opery, Byli s naší prací spokojeni, protože díky nám už mají od graffiti definitivně klid.