Ostrava Vítkovice, prof. čištění fasád, mytí oken

Mezi nejžádanější služby, které poskytujeme v Ostravě Vítkovicích patří mytí oken a prosklených ploch. Zajišťujeme mytí oken v domácnostech, firmách, ve vzdělávacích institucích, obchodních jednotkách aj. Na umývání skel používáme jen ekologické čistící prostředky, které jsou bez přidání leštidel. Na doleštění je nevhodnější způsob použít 100% bavlnu. Na čištění oken ve výšce využíváme vysokozdvižnou techniku, lešení, certifikovaných horolezců odborně vyškolených dle platné vyhlášky § 134a odst. 2 a podle § 134c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zák. práce ve znění zákona č. 155/2000 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky. Výlohy, které se vyskytují v prostoru, kde je velká koncentrace lidí je nutno čistit v častějších intervalech a to 1×7, 1×14, 1×30, 1×60, 1×190 dní nebo nepravidelně. Tyto servisní cykly se upravují dle přání zákazníka. Mimo čištění oken nabízíme i služby: strojové čištění koberců kotoučovými stroji s rotačními kartáči, strojové čištění podlah, voskování podlah – fluatace, odstraňování grafity, aplikace antigrafitového nátěru, nástřiku.

Na těchto místech jsme prováděli servisní mytí oken a nebo výloh:

Anny Letenské 31, 725 25 Ostrava-Polanka nad Odrou … Do Špice 8, 725 29 Ostrava-Petřkovice … Jaselská 13, 708 00 Ostrava-Poruba … Dvouletky 45, 700 30 Ostrava-Ostrava-jih … Kozinova 7, 722 00 Ostrava-Třebovice … Dokoupilova 5, 724 00 Ostrava-Stará Bělá … Klímkova 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava …Kolumbova 3, 720 00 Ostrava-Hrabová … Hlavní 11, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice … Aloise Gavlase 12, 700 30 Ostrava- Dubina u Ostravy … Dvorová 25, 717 00 Ostrava-Radvanice a Bartovice …Janáčkova 3, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz … Jana Ziky 12, 708 00 Ostrava-Poruba … Borovicová 10, 723 00 Ostrava-Martinov … Klímkova 10, 710 00 Ostrava-Slezská Ostrava …Kolumbova 3, 720 00 Ostrava-Hrabová … Hlavní 11, 725 28 Ostrava-Hošťálkovice