MYTÍ VÝLOH

 

Mytí a leštění výloh

Firma ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ BRNO zajišťuje mytí a leštění výloh již řadu let. Tým našich profesionálních umývačů výloh Vám zajistí kvalitně čisté výlohy. Umytí nezaměřujeme pouze na běžně znečištěné výlohy, čistíme i výlohy od silných nečistot, které vznikly dlouhodobým neumýváním, nebo od nečistot po stavebních úpravách. Čištění jakkoliv velkých ploch výloh je možné zajistit do druhého dne.

Mytí a leštění výloh realizujeme v několika programech. Nejvyužívanějším programem je servisní čištění. Tento program je využíván našimi dlouholetými zákazníky obchodních center. Tuto službu provádíme jednorázovými akcemi, nebo v servisních cyklech 1x za 14 nebo za 30 dnů. Dále je možno mytí výloh provádět i v servisu 1x 90 dní a 1 x 120 dní, nebo nepravidelně v časech, které si zvolí sám zákazník. Při mytí a leštění výloh nepoužíváme žádné leštidla a tím je zaručeno, že Vaše okna a jiné prosklené plochy zůstanou dlouhou dobu čistá a neobjeví se na nich po čase kruhy a tahy leštění. Běžné mytí a čištění výloh provádíme jednoduchým způsobem.

Všechny skla a rámy umyjeme nepěnícím saponátovým roztokem. Skleněné plochy nejdříve umyjeme rozmývákem, poté setřeme stěrkou s kvalitní gumou a následně vyleštíme čistou bavlněnou plenou skla i rámy. Nepoužíváme žádný leštící prostředek, který těsně po umytí není viditelný, jak byl roztírán a leštěn, ale po určité době, pokud se výlohy jen mírně zašpiní nebo zapráší, jsou patrné kola a tahy leštění. Pokud vyleštíme umytou výlohu pouze a jenom suchou bavlněnou plenou, ani po delší době i když okno bude mírně nebo silně souvisle zaprášené, neuvidíme žádné kola nebo tahy leštění.

Náš servisní systém je nastaven automaticky a naši zaměstnanci chodí pravidelně čistit a umývat výlohy. Po kontrole je potvrzen výkaz o provedené práci na jehož základě se fakturuje kvartálně. Je možné samozřejmě platit i hotově na PPD. Naše firma zajišťuje servisní mytí a leštění výloh pro velké i malé firmy po celém území České a Slovenské republiky, v Rakousku a v Německu. Je možné toto čištění a mytí výloh realizovat i mimo obchodní centra pro širokou řadu zákazníků.

Mytí a čištění výloh ve výškách

Naši odborně kvalifikovaní pracovníci dokážou umýt jakkoliv velkou prosklenou plochu i ve výškách a v těžko přístupných místech pomocí vysokozdvižné techniky, lešení nebo certifikovaných horolezců odborně vyškolených dle platné vyhlášky § 134a odst. 2 a podle § 134c odst. 2 zákona č. 65/1965 Sb., zák. práce ve znění zákona č. 155/2000 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do volné hloubky. Při vykonávání práce postupujeme šetrně, tak abychom nepoškodili skla, malbu na stěnách a neznečistili podlahu.

Mytí a čištění výloh ve výškách může být provedeno jako jednorázové či nárazové vyčištění prosklených ploch nebo jako pravidelné a opakující se mytí a čištění. Jsme schopni zajistit mytí výloh ve výškách a na těžko přístupných místech. Realizaci těchto zakázek zajišťují naši odborně proškolení zaměstnanci, kteří mají k dispozici i speciální techniku pro uskutečnění mytí výloh ve výškách. Námi používanou technikou pro výškové práce je speleologická a horolezecká technika, hydraulické rameno a vysokozdvižná plošina. U výloh a skleněných ploch se také specializujeme nanášením hydrofobní impregnace, kterou aplikujeme pomocí technologie GlasProtect. Nanoimpregnace tvz. nešpinavá úprava, je především vhodná pro výlohy se špatnou dostupností a na výlohy ve výškách.

Odstranění polepů ze skleněných povrchů

Velmi kvalitně dokážeme z vašich výloh bez jakéhokoliv poškození odstranit folie a výlepy, seškrabeme veškeré lepidlo, které je zbytkem po stržení a odstranění folií. Mytí výloh po stavební činnosti začíná stržením folií a polepů, odstraněním hrubých nečistot z prosklených ploch a odstraněním zbytků lepidel a polepů korundovými žiletkami cca 10 – 15 cm ve své šířce. V současné době se montují a osazují tabule prosklených ploch, které na svém povrchu mají speciální jemně kovovou vrstvu, která může být neodborným zásahem čištění výloh a prosklených ploch nenávratně poškozena.

Velmi často se již stalo, že odstraňovaný polep nebo hrubá nečistota z výloh nebo prosklených ploch byl čištěn jiným nástrojem než širokou, velmi ostrou korundovou žiletkou a došlo k nenávratné škodě, výlohy a prosklené plochy byly poškrábány a zničeny. Není neobvyklé, že odstranění polepů ze skleněných povrchů provádí neodborně nezaškolený pracovník, který provede poškrábání výloh takovým způsobem, že jsou rýhy na výlohách a prosklených plochách zcela viditelné.

Nejčastěji jsou patrné a viditelné škody na vyčištěných výlohách a prosklených plochách po nasvícení výloh a prosklených ploch reflektory. Nikdy proto nedovolte odstraňovat plakáty, polepy, folie z výloh a prosklených ploch nezaškolenými zaměstnanci, kteří na tuto práci nejsou vybaveni potřebným nářadím. Díky našemu systému kontroly a kvality služeb jsme si jisti, že naše práce bude perfektní.

Impregnace výloh

ČIŠTĚNÍ KOBERCŮ BRNO nabízí kompletní péči v oblasti mytí a impregnace výloh. Hydrofobní nanotechnologická impregnace na výlohy se aplikuje pomocí technologie GlasProtect – GSP. Tato technologie zásadní mírou snižuje náklady na údržbu skel, prodlužuje její životnost a vylepšuje optický vzhled. Je určena především na střešní okna, skleněné fasády, solární panely, skleníky, prosklené výlohy, na skla hladká a na menší plochy skel s jemným ornamentem.

Samočisticí technologie GSP je dvoufázová a je na lihové bázi. Má ochranný účinek proti vodě a špíně, založený na principu lotosového efektu. Na vodovzdorné nanovrstvě dochází ke shlukování vody a špíny do kuliček a odvalování z povrchu samospádem nebo prouděním vzduchu. GSP způsobuje hydrofobizaci, olejofobizaci a samočistící schopnost ošetřeného skla. Zabraňuje uchycení plísní, vodního kamene a vzniku skvrn např. od rzi. Chrání před působením chemikálií do hodnoty pH13 – solí, kyselin, zásad a také chrání sklo před nepříznivým UV zářením.

Tato NANO VRSTVA je odolná teplotám do cca 450°C. Spojením nano částic s podkladem je vytvořen absolutně spolehlivý ochranný mechanismus pro povrch. Garantujeme záruku 2 roky, životnost je podmíněna klimatickými podmínkami. Předpokládaná životnost dle klimatické námahy je zpravidla delší 4-5 let.

mytí výloh